Case-book
Call-book - Match Race
Call-book - Team Race

INDHOLD

KAPSEJLADSSIGNALER

INTRODUKTION

GRUNDLÆGGENDE PRINCIP

Del 1 HOVEDREGLER (Regel 1, 2, 3, 4, 5)

Del 2 NÅR BÅDE MØDES (Regel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19, 20, 21, 22, 23)

Del 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS (Regel 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

Del 4 ANDRE KRAV, DER SKAL VÆRE OPFYLDT, NÅR DER KAPSEJLES (Regel 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

Del 5 PROTESTER, GODTGØRELSE, HØRINGER, DÅRLIG OPFØRSEL OG APPELLER (Regel 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)

Del 6 TILMELDING OG KVALIFIKATION (Regel 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)

Del 7 STÆVNELEDELSE (Regel 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)

TILLÆG

A POINTGIVNING

B REGLER FOR WINDSURFINGKONKURRENCER

C REGLER FOR MATCHRACE

D REGLER FOR HOLDKAPSEJLADS

E KAPSEJLADSREGLER FOR RADIOSTYREDE BÅDE

F FREMGANGSMÅDE VED APPELLER OG ANMODNINGER

G IDENTIFIKATION PÅ SEJL

H VEJNING AF BEKLÆDNING OG UDSTYR

J INDBYDELSE OG SEJLADSBESTEMMELSER

K DS SKABELON FOR INDBYDELSE

L DS SKABELON FOR SEJLADSBESTEMMELSER

M ANBEFALINGER TIL PROTESTKOMITÉER

N INTERNATIONALE JURYER

P SPECIELLE PROCEDURER FOR REGEL 42

PROTESTSKEMA (pdf)

DEFINITIONER
Opgive
Holde op
Fuldføre
Interesseret part
Holde klar
Læ og luv
Mærke
Plads ved mærke
Hindring
Klar agter
overlap
Part
Udsætte
Rigtig kurs
Protest
Kapsejle
Plads
Regel
Starte
Halse
Zone