3 ACCEPT AF REGLERNE

Ved at deltage i en kapsejlads, der arrangeres i henhold til disse
regler for kapsejlads, tilkendegiver enhver deltager og bådejer at være enig i:

(a) At være underlagt reglerne,

(b) at acceptere de straffe, der pålægges samt andre handlinger, der foretages i henhold til reglerne, med de procedurer for appel og fornyet undersøgelse, der er angivet i dem, som den endelige afgørelse af enhver sag opstået i henhold til reglerne, og

(c) i forhold til en sådan afgørelse, ikke at indbringe denne for nogen domstol eller tilsvarende myndighed.