5 ANTIDOPING

En deltager skal overholde Internationalt Kodeks for Antidoping, reglerne fastsat af det Internationale Antidoping Agentur (World Anti-Doping Agency, WADA), samt ISAF Regulation 21, Anti- Doping Code. En påstået eller fastslået overtrædelse af denne regel skal behandles i henhold til Regulation 21. Den skal ikke kunne danne grundlag for en protest, og regel 63.1 gælder ikke.