Afsnit A - Retten til vejen

En båd har retten til vejen, når en anden båd skal holde klar af den. Nogle regler i Afsnit B, C og D begrænser imidlertid de handlinger, som en båd med retten til vejen må foretage.

10 PÅ MODSATTE HALSER

Når både er på modsatte halser, skal en bagbord-halse båd holde klar af en styrbord-halse båd.