Afsnit B - Generelle begrænsninger

14 UNDGÅ BERØRING

En båd skal undgå berøring af en anden båd, hvis det med rimelighed er muligt. En båd, der har retten til vejen, eller en båd, der er berettiget til plads eller plads ved mærke
(a) behøver imidlertid ikke at foretage sig noget for at undgå berøring, før det er åbenbart, at den anden båd ikke holder klar eller giver plads eller plads ved mærke, og
(b) skal ikke straffes i henhold til denne regel, medmindre der er berøring, som medfører skade.