15 OPNÅELSE AF RETTEN TIL VEJEN

Når en båd opnår retten til vejen, skal den til at begynde med give den anden båd plads til at holde klar, medmindre den opnår retten til vejen på grund af den anden båds handlinger.