17 PÅ SAMME HALSE; RIGTIG KURS

Hvis en båd klar agter får overlap inden for to af dens skroglængder til af en båd på samme halse, må den ikke sejle højere end dens rigtige kurs, så længe bådene forbliver på samme halse og overlapper inden for denne afstand, medmindre den derved straks sejler agten om den anden båd. Denne regel gælder ikke, hvis overlappet begynder, mens den luv båd skal holde klar i henhold til regel 13.