Afsnit C - Ved mærker og hindringer
Reglerne i afsnit C gælder ikke ved et startmærke omgivet af frit farvand eller ved dets ankertov, når bådene nærmer sig disse for at starte, og indtil de har passeret dem. Når regel 20 gælder, gælder reglerne 18 og 19 ikke.

18 PLADS VED MÆRKE

18.1 Når regel 18 gælder

Regel 18 gælder mellem både, når de skal passere et mærke på samme side og mindst én af dem er i zonen. Den gælder imidlertid ikke

(a) mellem både på modsatte halser, når de er på kryds,

(b) mellem både på modsatte halser, når rigtig kurs ved mærket for en af dem, men ikke begge, er at stagvende,

(c) mellem en båd som sejler imod mærket og en båd som sejler bort fra det, samt

(d) dersom mærket er en fortsat hindring, i hvilket tilfælde regel 19 gælder.