18.2 Give plads ved mærke

(a) Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd plads ved mærke, med mindre regel 18.2(b) gælder.

(b) Hvis både overlapper, når den første af dem når zonen, skal den båd, som da er udvendig derefter give den indvendige båd plads ved mærke. Hvis en båd er klar foran, når den når zonen, skal båden, som da er klar agter derefter give den plads ved mærket.

(c) Når regel 18.2(b) pålægger en båd at give plads ved mærke, skal den fortsat gøre det, selv om et overlap senere brydes eller et nyt overlap begynder. Hvis båden med ret til plads ved mærke passerer vindøjet eller forlader zonen, gælder regel 18.2(b) ikke længere.

(d) Hvis der er begrundet tvivl om hvorvidt en båd opnåede eller brød et overlap i tide, skal det antages, at den ikke gjorde det.

(e) Hvis en båd har opnået et indvendigt overlap fra klar agter, og den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at give plads ved mærke, er den ikke forpligtet til at give plads.