18.3 Stagvending kort før et mærke

Hvis to både har nærmet sig et mærke på modsatte halser, og en af dem skifter halse og derfor er underlagt regel 13 indenfor zonen, mens den anden båd kan holde mærket op, gælder regel 18.2 derefter ikke. Båden som skiftede halse

(a) må ikke være årsag til, at den anden båd må sejle højere end bidevind for at undvige den, eller forhindre den anden båd i at passere mærket på den forlangte side, og

(b) skal give plads ved mærke, hvis den anden båd bliver indvendigt overlappende.