19 PLADS TIL AT PASSERE EN HINDRING

19.1 Når regel 19 gælder
Regel 19 gælder mellem både ved en hindring, når denne ikke også er et mærke, som bådene skal passere på den samme side. Imidlertid gælder regel 19 altid ved en fortsat hindring, og regel 18 gælder ikke.

19.2 Give plads ved en hindring

(a) En båd med retten til vejen kan vælge på hvilken side den vil passere en hindring.

(b) Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd plads til at passere mellem sig og hindringen, med mindre den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at give plads.

(c) Mens både passerer en fortsat hindring, skal en båd, der var klar agter og forpligtet til at holde klar og som etablerer overlap mellem den anden båd og hindringen ikke være berettiget til plads efter regel 19.2(b), når der ved overlappets etablering ikke er plads til at den kan passere mellem dem. Den skal så længe overlappet eksisterer holde klar og regel 10 og 11 gælder ikke.