20 PLADS TIL AT STAGVENDE VED EN HINDRING

20.1 Prajning og svar
Når den nærmer sig en hindring, må en båd, som sejler bidevind eller højere, praje for plads til at stagvende og undvige en anden båd på samme halse. Efter at en båd har prajet,

(a) skal den give den prajede båd tid til at svare;

(b) skal den prajede båd reagere ved enten at stagvende så hurtigt som muligt, eller ved straks at svare “vend selv” og derefter give den prajende båd plads til at stagvende og undgå den; og

(c) når den prajede båd svarer, skal den prajende båd stagvende så hurtigt som muligt.

20.2 Frifindelse
Når en båd tager plads, som den er berettiget til i henhold til regel 20.1(b), skal den frifindes, hvis den bryder en regel i Afsnit A, regel 15 eller regel 16.

20.3 Når der ikke må prajes
En båd må ikke praje, med mindre sikker sejlads kræver, at den foretager en væsentlig kursændring for at undgå hindringen. Desuden må en båd ikke praje dersom hindringen er et mærke, som den prajede båd kan holde op.