Afsnit D - Andre regler
Når regel 21 eller 22 gælder mellem to både, gælder reglerne i afsnit A ikke.

21 FEJL VED STARTEN; TAGE STRAFFE; SEJLE BAGLÆNS

21.1 En båd, der sejler mod startsiden af startlinien eller en af dens forlængelser efter sit startsignal for at starte eller overholde regel 30.1, skal holde klar af en båd, som ikke gør det, indtil den er helt på startsiden af linien.

21.2 En båd, der er ved at tage en straf, skal holde klar af en, der ikke er ved det.

21.3 En båd, der sejler baglæns ved at bakke et sejl, skal holde klar af en, der ikke gør det.