Når regel 21 eller 22 gælder mellem to både, gælder reglerne i afsnit A ikke.

22 KÆNTRET, TIL ANKERS ELLER PÅ GRUND; I FÆRD MED EN REDNINGSMANØVRE

Hvis der er muligt, skal en båd undgå en båd, der er kæntret, eller som endnu ikke er under fuld kontrol efter at være kæntret, er til ankers eller grundstødt, eller som forsøger at hjælpe en person eller et fartøj, der er i fare. En båd er kæntret, når dens mastetop er i vandet.