Del 3 – LEDELSE AF EN KAPSEJLADS

25 INDBYDELSE, SEJLADSBESTEMMELSER OG SIGNALER

Indbydelsen og sejladsbestemmelserne skal gøres tilgængelige for hver båd, før en kapsejlads begynder. Betydningen af synlige signaler og lydsignaler, der er fastlagt i afsnittet ”Kapsejladssignaler”, må ikke ændres, undtagen som foreskrevet i regel 86.1(b). Betydningen af ethvert andet signal, som kan anvendes, skal være fastlagt i sejladsbestemmelserne.