26 START AF KAPSEJLADSER

En kapsejlads skal startes ved anvendelse af de følgende signaler. Tider skal regnes fra de synlige signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et lydsignal.

Signal

Flag og lydsignal

Minutter før startsignalet

Varselssignal

Klasseflag;
1 lydsignal

5*

Klarsignal

P, I, Z, Z og I, eller sort flag;
1 lydsignal

4

Et-minut-signal

Klarsignal nedhales; 1
1 langt lydsignal

1

Startsignal

Klasseflag nedhales; 0
1 lydsignal

0

*eller som angivet i sejladsbestemmelserne.
Varselssignalet for hver efterfølgende klasse skal gives samtidigt med eller efter startsignalet for den foregående klasse.