27 ANDRE HANDLINGER, SOM KAPSEJLADSKOMITÉEN KAN UDFØRE FØR STARTSIGNALET

27.1 Før eller samtidigt med varselssignalet skal kapsejladskomitéen signalere eller på anden måde tilkendegive den bane, der skal sejles, hvis sejladsbestemmelserne ikke allerede gør det. Den kan erstatte et banesignal med et andet og signalere, at personligt opdriftsmiddel kræves (vise signalflag Y og afgive et lydsignal).

27.2 Før klarsignalet kan kapsejladskomitéen flytte et startmærke.

27.3 Før startsignalet kan kapsejladskomitéen, af en hvilken som helst grund, udsætte (vise Svarstander, Svarstander over A eller Svarstander over H, og afgive to lydsignaler) eller opgive kapsejladsen (vise signalflag N over H eller N over A, og afgive tre lydsignaler).