29 TILBAGEKALDELSER

29.1 Individuel tilbagekaldelse

Når nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr ved dens startsignal er på banesiden af startlinien, eller en båd ved dens startsignal bliver underlagt regel 30.1, skal kapsejladskomitéen straks vise signalflag X og samtidig afgive et lydsignal. Signalflaget skal vises, indtil alle sådanne både har været helt på startsiden af startlinien eller en af dens forlængelser og har opfyldt regel 30.1, hvis den gælder, men ikke længere end fire minutter efter startsignalet eller indtil ét minut før ethvert efterfølgende startsignal, hvilket indtræffer først. Hvis regel 30.3 gælder, gælder denne regel ikke.

29.2 Generel tilbagekaldelse

Når kapsejladskomitéen ved startsignalet ikke kan identificere både, som er på banesiden af startlinien eller omfattet af regel 30, eller der er opstået en fejl i startproceduren, kan kapsejladskomitéen signalere generel tilbagekaldelse (vise signalflag Første Lighedsstander og afgive to lydsignaler). Varsels-signalet for en ny start for den tilbagekaldte klasse vil blive afgivet ét minut efter, at Første Lighedsstander nedhales (med et lydsignal), og starterne for enhver efterfølgende klasse vil følge efter den nye start.