30 STRAFFE I FORBINDELSE MED STARTEN

30.1 I-flags regel
Hvis signalflag I har været vist, og nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinien eller en af dens forlængelser inden for det sidste minut før dens startsignal, skal den derefter sejle fra banesiden til startsiden af startlinien over en af dens forlængelser, før den starter.

30.2 Z-flags regel
Hvis signalflag Z har været vist, må ingen del af en båds skrog, besætning eller udstyr i det sidste minut før dens startsignal være inden for den trekant, der dannes af begge ender af startlinien og det første mærke. Hvis den ikke overholder dette og identificeres, vil båden uden høring få 20% pointstraf i sejladsen, beregnet som foreskrevet i regel 44.3(c). Båden skal straffes, selv om kapsejladsen omstartes eller sejles om, men ikke hvis den udsættes eller opgives før startsignalet. Hvis båden under et efterfølgende forsøg på at starte sejladsen under denne regel igen identficeres, skal den tildeles en yderligere 20% pointstraf.

30.3 Sort flags regel
Hvis et sort flag har været vist, må ingen del af en båds skrog, besætning eller udstyr i det sidste minut før dens startsignal være inden for den trekant, der dannes af begge ender af startlinien og det første mærke. Hvis den ikke overholder dette og identificeres, vil den blive diskvalificeret uden høring, selv om kapsejladsen omstartes eller sejles om, men ikke hvis kapsejladsen udsættes eller opgives før startsignalet. Hvis der signaleres generel tilbagekaldelse eller kapsejladsen opgives efter startsignalet, skal kapsejladskomitéen vise bådens sejlnummer inden det næste varselssignal for den kapsejlads, og hvis kapsejladsen omstartes eller sejles om, må båden ikke deltage i den. Hvis den gør det, vil dens diskvalifikation ikke kunne fratrækkes i dens pointsum for serien.