33 ÆNDRING AF BANENS NÆSTE BEN

Kapsejladskomitéen kan ændre et ben af banen, som begynder ved et rundingsmærke eller ved en gate, ved at ændre positionen af det næste mærke (eller mållinien) og signalere dette til alle både, før de påbegynder benet. Det næste mærke behøver ikke at være på sin position på dette tidspunkt.
(a) Hvis benets retning ændres, skal signalet være, at signalflag C vises sammen med gentagne lydsignaler og enten
(1) den nye kompaspejling eller
(2) et flag eller en plade, som er grøn(t) og trekantet , hvis ændringen er mod styrbord, eller et flag eller en plade, som er rektangulær(t) og rød(t) hvis ændringen er til bagbord.
(b) Hvis længden af benet ændres, skal signalet være at vise signalflag C sammen med gentagne lydsignaler og et ’’, hvis længden mindskes, og et ’+’, hvis længden øges.
(c) Efterfølgende ben af banen kan ændres uden yderligere signalering for at fastholde banens form.