34 MÆRKE, DER ER FORSVUNDET

Når et mærke enten er forsvundet eller ikke er på plads, skal kapsejladskomitéen, når det er muligt

(a) bringe det på dets korrekte plads eller udlægge et nyt af tilsvarende udseende, eller

(b) erstatte det med en genstand, der viser signalflag M, og afgive gentagne lydsignaler.