35 TIDSBEGRÆNSNING OG POINTGIVNING

Såfremt én båd sejler banen som foreskrevet i regel 28.1 og fuldfører inden for tidsfristen, hvis en sådan er fastsat, skal alle både, der fuldfører, have en placering svarende til deres placering i mål, medmindre kapsejladsen opgives. Hvis ingen både fuldfører indenfor tidsfristen, skal kapsejladskomitéen opgive sejladsen.