Del 4 – ANDRE KRAV, DER SKAL VÆRE OPFYLDT, NÅR DER KAPSEJLES

Regler i Del 4 gælder kun for både, der kapsejler.

40 PERSONLIGE OPDRIFTSMIDLER

Når signalflag Y vises og et lydsignal afgives før eller samtidigt med varselsignalet, skal alle deltagere være iført personligt opdriftsmiddel, undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på beklædning eller personligt udstyr. Våddragter og tørdragter anses ikke for personligt opdriftsmiddel.