43 DELTAGERNES BEKLÆDNING OG UDSTYR

43.1 (a) Deltagere må ikke være iført eller medbringe tøj eller udstyr med det formål at forøge deres vægt.

(b) Yderligere må en deltagers tøj og udstyr ikke veje mere end 8 kg; heri ikke medregnet en hængesele eller et trapezbælte og beklædning (indbefattende fodtøj), som kun bæres under knæet. Klasseregler eller sejladsbestemmelser kan fastlægge en lavere vægt eller en højere vægt op til 10 kg. Klasseregler kan foreskrive, at fodtøj og anden beklædning, der bæres under knæet skal indeholdes i denne vægt. En hængesele eller et trapezbælte skal have positiv opdrift og må ikke veje over 2 kg, dog kan klasseregler fastlægge en højere vægt op til 4 kg. Vægte skal bestemmes i henhold til Tillæg H.

(c) Når en udstyrskontrollant eller en måler, der forestår vejning af beklædning og udstyr, tror, at en deltager har overtrådt regel 43.1(a) eller regel 43.1(b), skal han rapportere sagen skriftligt til kapsejladskomitéen.

43.2 Regel 43.1(b) gælder ikke for både, for hvilke det er et krav, at de er udstyret med livliner.