47 BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL UDSTYR OG BESÆTNING

47.1 En båd skal udelukkende anvende det udstyr, der var om bord ved dens klarsignal.

47.2 Ingen person må forsætligt forlade båden, medmindre vedkommende er syg eller er kommet til skade, eller for at hjælpe en person eller et fartøj i fare, eller for at svømme. Imidlertid skal en person, som forlader båden ved et uheld, eller for at svømme, være tilbage om bord, før båden fortsætter i kapsejladsen.