50 SÆTNING OG SKØDNING AF SEJL

50.1 Sejlskift

Når forsejl eller spilere skal skiftes, må det nye sejl sættes og trimmes, før det andet sejl hales ned. Der må imidlertid kun føres ét storsejl, og, undtagen når den skiftes, kun én spiler ad gangen.

50.2 Spilerbomme; spilerstager

Der må kun anvendes én spilerbom eller spilerstage ad gangen, undtagen når der bommes. Når den bruges, skal den være fastgjort til den forreste mast.

50.3 Anvendelse af udriggere

(a) Intet sejl må skødes over eller gennem en udrigger undtagen som foreskrevet i regel 50.3(b) eller 50.3(c). En udrigger er ethvert beslag eller anden anordning, anbragt så det eller den kunne udøve et udadrettet tryk på et skøde eller sejl i et punkt, hvorfra, når båden ikke krænger, en lodret linie ville befinde sig uden for skroget eller dæksklædningen. Når det gælder denne regel, skal skanseklædning, skødeskinner og fenderlister ikke medregnes til skrog eller dæksklædning, og følgende skal ikke betragtes som udriggere: Et bovspryd, der anvendes til fastgøring af halsen af et hejst sejl, en bom på hækken, der anvendes til skødning af bommen til et hejst sejl, eller en bom til et forsejl med bom, som ikke kræver justering ved stagvending.

(b) Ethvert sejl må skødes til eller føres over en bom, som normalt bruges til et hejst sejl og som er permanent fastgjort til den mast, som toppen af det pågældende sejl er fastgjort til.

(c) Et forsejl må skødes eller fastgøres ved skødebarmen til en spilerbom eller spilerstage forudsat, at en spiler ikke er sat.

50.4 Forsejl

Forskellen på et forsejl og en spiler er, at midtermålet af et forsejl, målt mellem midtpunkterne af for- og agterliget, ikke overstiger 50% af underligets længde, og at intet andet mellemliggende mål overstiger en tilsvarende procentisk værdi i forhold til afstanden fra toppen af sejlet. Et sejl, der har halsen fastgjort agten for den forreste mast, er ikke et forsejl.