51 FLYTNING AF BALLAST

Al flytbar ballast, herunder sejl, der ikke er sat, skal stuves korrekt. Vand, dødvægt eller ballast må ikke flyttes med det formål at ændre trim eller stabilitet. Dørke, skot, døre, trapper og vandtanke skal forblive på plads, og alt, der ellers er fastgjort i kahytten, skal forblive om bord. Dog må bundvand øses ud.