Del 5 – PROTESTER, GODTGØRELSE, HØRINGER, DÅRLIG OPFØRSEL OG APPELLER
Afsnit A – Protester, godtgørelse, handlinger efter regel 69

60 RET TIL AT PROTESTERE OG ANMODE OM GODTGØRELSE ELLER HANDLING EFTER REGEL 69

60.1 En båd kan
(a) protestere mod en anden båd, men ikke på grund af en påstået overtrædelse af en regel i Del 2, medmindre den selv var involveret i eller så hændelsen, eller
(b) anmode om godtgørelse.

60.2 En kapsejladskomité kan
(a) protestere mod en båd, undtagen som følge af oplysninger i en anmodning om godtgørelse eller i en ugyldig protest, eller en rapport fra en interesseret part som er en anden end bådens repræsentant,
(b) anmode om godtgørelse til en båd, eller
(c) rapportere til protestkomitéen med anmodning om, at den handler i henhold til regel 69.1(a).
Imidlertid skal kapsejladskomitéen protestere mod en båd, når den modtager en rapport som krævet i regel 43.1(c) eller 78.3.

60.3 En protestkomité kan
(a) protestere mod en båd, undtagen som følge af oplysninger i en anmodning om godtgørelse eller i en ugyldig protest, eller en rapport fra en interesseret part som er en anden end bådens repræsentant. Den kan dog protestere mod en båd
(1) hvis den hører om en hændelse, som båden har været involveret i, og som kan have resulteret i personskade eller alvorlig skade, eller
(2) hvis den under en høring i forbindelse med en gyldig protest erfarer, at båden, uden at være part i høringen, var involveret i hændelsen og kan have overtrådt en regel,

(b) indkalde til en høring om overvejelse af godtgørelse, eller

(c) handle i henhold til regel 69.1(a).