62 GODTGØRELSE

62.1 En anmodning om godtgørelse eller en protestkomités beslutning omat overveje godtgørelse skal baseres på en påstand om eller mulighed for, at en båds endelige placering i en kapsejlads eller en serie af kapsejladser er blevet væsentligt forringet uden egen skyld på grund af
(a) en fejlagtig handling eller undladelse fra kapsejladskomitéens, protestkomitéens eller den arrangerende myndigheds side, men ikke en afgørelse i en protest, hvor båden deltog i høringen som part.
(b) personskade eller fysisk skade forårsaget af en handling fra en båd, der forbrød sig mod en regel i Del 2 eller et fartøj, som ikke kapsejlede, men som havde vigepligt,
(c) at have ydet hjælp (bortset fra til den selv eller dens besætning) i overensstemmelse med regel 1.1, eller
(d) en båd, som er idømt en straf i henhold til regel 2 eller en, som der er foretaget en disciplinær handling over for i henhold til regel 69.1(b).

62.2 Anmodningen skal være skriftlig og indleveres til bureauet inden for den tidsfrist, som gælder for protester, eller inden to timer efter hændelsen, hvilket tidspunkt der måtte være det seneste. Protestkomiteen skal forlænge tidsfristen, hvis der er en god grund til at gøre det. Rødt flag kræves ikke vist.