65 UNDERRETNING AF PARTERNE OG ANDRE

65.1 Efter at den har truffet sin afgørelse, skal protestkomitéen straks underrette parterne i høringen om de fundne kendsgerninger, anvendelige regler, afgørelsen, begrundelsen herfor og enhver straf, der er idømt, eller godt-gørelse, der er givet.

65.2 En part i en høring er berettiget til af få ovennævnte oplysninger skriftligt under forudsætning af, at den skriftligt anmoder protestkomitéen herom ikke senere end syv dage efter, den modtog afgørelsen. Komitéen skal derefter straks forsyne den med oplysningerne og, når det er relevant, tillige med en tegning af hændelsen, udarbejdet eller godkendt af komitéen.

65.3 Når protestkomitéen straffer en båd i henhold til en måleregel, skal den sende ovennævnte oplysninger til den relevante målemyndighed.