66 GENÅBNING AF EN HØRING

Protestkomitéen kan genåbne en høring, når den beslutter, at den kan have begået en betydningsfuld fejl, eller når vigtigt nyt bevismateriale kommer til veje inden for en rimelig tid. Den skal genåbne en høring, når den nationale myndighed pålægger den det i henhold til regel F5. En part i høringen kan anmode om en genåbning inden for 24 timer efter, den blev gjort bekendt med afgørelsen. Når en høring genåbnes, skal ?? ertallet af protestkomité-medlemmer være medlemmer fra den oprindelige protestkomité, hvis det er muligt.