67 REGEL 42 OG KRAV TIL HØRING

Når det foreskrives i sejladsbestemmelserne, kan protestkomitéen uden en høring straffe en båd, som har overtrådt regel 42, under forudsætning af at et medlem af komitéen eller dens udpegede observatør har set hændelsen, og en diskvalifikation i henhold til denne regel kan ikke fratrækkes i bådens samlede antal point i serien af sejladser. En båd, der straffes på denne måde, skal underrettes ved at straffen anføres i kapsejladsens resultater.