Afsnit D - Appeller

70 APPELLER OG ANMODNINGER TIL EN NATIONAL MYNDIGHED

70.1 Forudsat at retten til appel ikke er blevet nægtet i henhold til regel 70.5, kan en part ved en høring appellere en protestkomités fortolkning af en regel eller dens fremgangsmåder, men ikke kendsgerningerne i dens afgørelse, til den stedlige nationale myndighed.

70.2 En protestkomité kan anmode om stadfæstelse eller korrektion af dens afgørelse.

70.3 En appel i henhold til regel 70.1 eller en anmodning fra en protestkomité i henhold til regel 70.2 skal sendes til den nationale myndighed, som den organiserende myndighed er tilknyttet i henhold til regel 89.1. Hvis både skal passere flere nationale myndigheders farvande mens de kapsejler, skal sejladsbestemmelserne anføre den nationale myndighed, som appeller og anmodninger skal sendes til.

70.4 En klub eller anden organisation tilknyttet en national myndighed kan an-mode om en fortolkning af reglerne, forudsat at det ikke involverer en protest eller anmodning om godtgørelse, der kan blive appelleret.

70.5 Afgørelser truffet af en international jury, som er sammensat i henhold til Tillæg N, kan ikke appelleres. Hvis indbydelsen og sejladsbestemmelserne foreskriver det, kan retten til appel nægtes, når

(a) det er nødvendigt straks at kunne afgøre resultatet af en kapsejlads, som vil kvalificere en båd til at deltage i en senere del af et stævne eller i et efterfølgende stævne (en national myndighed kan foreskrive, at dens godkendelse kræves for at bruge denne fremgangsmåde).

(b) en national myndighed godkender det til et bestemt stævne, som kun er åbent for tilmeldinger fra dens eget myndighedsområde, eller

(c) en national myndighed efter forespørgsel hos ISAF godkender det for et bestemt stævne, forudsat at juryen sammensættes i overensstemmelse med Tillæg N, bortset fra, at kun to medlemmer af juryen behøver at være International Judges.

70.6 Appeller og anmodninger skal overholde Tillæg F.