71 DEN NATIONALE MYNDIGHEDS AFGØRELSER

71.1 Ingen interesseret part eller medlem af protestkomitéen må tage del i nogen del af diskussionen eller beslutningen i en appel eller i en anmodning om stadfæstelse eller korrektion.

71.2 Den nationale myndighed kan opretholde, ændre eller omstøde en protestkomités afgørelse, erklære protesten eller anmodningen om godtgørelse ugyldig, returnere protesten eller anmodningen om godtgørelse til genåbning af høringen, eller returnere protesten eller anmodningen om godtgørelse til fornyet behandling og afgørelse af den samme eller en anden protestkomité.

71.3 Når den nationale myndighed ud fra de kendsgerninger, som protestkomitéen har fastlagt, beslutter, at en båd, der var part i høringen, har overtrådt en regel, skal den straffe den, hvad enten den båd eller den regel var nævnt i protestkomitéens afgørelse eller ej.

71.4 Den nationale myndigheds afgørelse er endelig. Den nationale myndighed skal sende sin afgørelse skriftligt til alle parter i høringen og til protestkomitéen, som skal være bundet af afgørelsen.