76 UDELUKKELSE AF BÅDE ELLER DELTAGERE

76.1 Den organiserende myndighed eller kapsejladskomitéen kan afvise eller annullere en båds tilmelding eller udelukke en deltager, forudsat at regel 76.2 overholdes, og forudsat at den gør det før starten på første kapsejlads og angiver begrundelsen for at den gør det. Den organiserende myndighed eller kapsejladskomiteen må imidlertid ikke afvise eller annullere en båds tilmelding eller udelukke en deltager på grund af reklame, dersom båden eller deltageren opfylder kravene i ISAF Regulation 20, Advertising Code.

76.2 Ved verdens- og kontinentale mesterskaber må ingen tilmelding inden for en fastsat kvote afvises eller annulleres uden forudgående accept fra den relevante internationale klasses klasseorganisation (eller Offshore Racing Council) eller ISAF.