78 OVERHOLDELSE AF KLASSEREGLER, CERTIFIKATER

78.1 En båds ejer og enhver anden person, der har myndighed om bord, skal sikre, at båden vedligeholdes, så den opfylder klassereglerne, og at dens målebrev eller ratingcertifikat forbliver gyldigt, hvis et sådant kræves.

78.2 Når en regel kræver, at et certifikat fremvises, før en båd kapsejler, og det ikke er blevet fremvist, kan båden kapsejle, forudsat at kapsejladskomitéen modtager en erklæring, underskrevet af den person, der har myndigheden om bord, om at der eksisterer et gyldigt certifikat og at det vil blive givet til kapsejladskomitéen før stævnets afslutning. Hvis certifikatet ikke modtages i tide, skal båden diskvalificeres fra samtlige sejladser ved stævnet.

78.3 Når en udstyrskontrollant eller en måler ved et stævne beslutter, at en båd eller personligt udstyr ikke er i overensstemmelse med dens klasseregler, skal han rapportere dette skriftligt til kapsejladskomitéen, som skal protestere mod båden.