79 KLASSIFIKATION

Hvis indbydelsen eller klasseregler kræver, at nogle eller alle deltagere skal opfylde krav til klassifikation, skal klassifikationen foretages som beskrevet i ISAF Regulation 22, Sailor Classification Code.