81 UDSÆTTELSE AF EN KAPSEJLADS

Når en kapsejlads er blevet udsat, skal alle både, der var tilmeldt til den oprindelige kapsejlads, gøres bekendt med det. Nye tilmeldinger, som overholder kravene til tilmelding til den oprindelige kapsejlads, kan modtages efter kapsejladskomitéens skøn.