Del 7 – STÆVNELEDELSE

85 REGLER, DER GÆLDER

Den organiserende myndighed, kapsejladskomitéen og protestkomitéen skal efterleve reglerne, når de leder og dømmer i kapsejladser.