86 ÆNDRINGER AF REGLERNE

86.1 En kapsejladsregel må ikke ændres, medmindre reglen selv tillader det, eller inden for følgende begrænsninger:

(a) En national myndigheds forskrifter kan ændre en kapsejladsregel, men ikke Definitionerne, en regel i Introduktionen, Sportsmanship, samt reglerne i Del 1, 2 eller 7; regel 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 eller 80; en regel i et tillæg, som ændrer én af disse regler, Tillæg H og N, eller ISAF Regulation 19, 20, 21 og 22.

(b) Sejladsbestemmelserne kan ændre en kapsejladsregel, men ikke regel 76.1, Tillæg F, eller en regel, der er nævnt i regel 86.1(a). Imidlertid kan sejladsbestemmelserne ændre antallet af skroglængder, som fastlægger zonen omkring mærker, til ’to’ eller ’fire’, forudsat at tallet er det samme for alle mærker og alle både, som benytter disse mærker. Hvis sejladsbestemmelserne ændrer en regel eller denne definition, skal de henvise specifikt til reglen eller definitionen og beskrive ændringen.

(c) Klasseregler kan kun ændre reglerne 42, 49, 50, 51, 52, 53 og 54. Sådanne ændringer skal henvise specifikt til reglen og beskrive ændringen.

Note: Anden sætning i denne regel træder i kraft 1. januar 2011.

86.2 Som en undtagelse til regel 86.1 kan ISAF under særlige afgrænsede omstændigheder (se ISAF Regulation 31.1.3) tillade ændringer i kapsejladsreglerne for et specifikt internationalt stævne. Tilladelsen skal meddeles i en skriftlig godkendelse til stævnets organiserende myndighed, i indbydelse og sejladsbestemmelser, samt opslås på stævnets officielle opslagstavle.

86.3 Hvis en national myndighed foreskriver det, kan der ses bort fra begrænsningerne i regel 86.1 om ændring af reglerne for at udvikle og afprøve foreslåede regelændringer ved lokale kapsejladser. Den nationale myndighed kan foreskrive, at dens godkendelse kræves for sådanne ændringer.