87 ÆNDRINGER AF KLASSEREGLER

Sejladsbestemmelserne må kun ændre en klasseregel, når ændringen er tilladt i klassereglerne, eller når klasseorganisationens skriftlige tilladelse til ændringen er opslået på den officielle opslagstavle.