88 NATIONALE MYNDIGHEDERS FORSKRIFTER

88.1 De forskrifter, der gælder ved et stævne, er forskrifterne fra den nationale myndighed, som den organiserende myndighed er tilknyttet. Dog gælder det, at hvis både passerer flere nationale myndigheders farvande mens de kapsejler, at sejladsbestemmelserne skal beskrive de forskrifter, der gælder, og hvornår de gælder.

88.2 Sejladsbestemmelserne kan ændre en forskrift. En national myndighed kan dog begrænse muligheden for at ændre dens forskrifter gennem en forskrift til denne regel, forudsat at ISAF godkender dens ansøgning om at gøre det. De pågældende forskrifter må da ikke ændres eller slettes i sejladsbestemmelserne.