89 ORGANISERENDE MYNDIGHED, INDBYDELSE, UDPEGNING AF KOMITÈER

89.1 Organiserende myndighed

Kapsejladser skal organiseres af en organiserende myndighed, som skal være

(a) ISAF,

(b) en national myndighed under ISAF,

(c) en klub eller anden organisation tilknyttet en national myndighed,

(d) en klasseorganisation, enten med godkendelse af en national myndighed eller i samarbejde med en tilknyttet klub, eller

(e) en ikke-tilknyttet organisation i samarbejde med en tilknyttet klub, når den ikke-tilknyttede organisation ejes og styres af klubben. Den nationale myndighed for klubben kan foreskrive, at dens godkendelse kræves for en sådan kapsejlads, eller

(f) såfremt det er godkendt af ISAF og klubbens nationale myndighed, en ikke tilknyttet organisation i samarbejde med en tilknyttet klub, uden at den ikke-tilknyttede organisation ejes og styres af klubben.

89.2 Indbydelse, udpegning af komitéer

(a) Den organiserende myndighed skal offentliggøre en indbydelse, som er i overensstemmelse med regel J1. Indbydelsen kan ændres, forudsat at der gives passende meddelelse herom.

(b) Den organiserende myndighed skal udpege en kapsejladskomité og, når det er relevant, udpege en protestkomité og opmænd. Dog kan kapsejladskomitè, en international jury og opmænd udpeges af ISAF som angivet i ISAFs regulativer.