91 PROTESTKOMITÉ

En protestkomité skal være
(a) en komité udpeget af den organiserende myndighed eller kapsejladskomitéen, eller

(b) en international jury udpeget af den organiserende myndighed eller som angivet i ISAF`s regulativer og i overenstemmelse med kravene i Tillæg N. En national myndighed kan foreskrive, at dens godkendelse kræves for at udpege internationale juryer til kapsejladser inden for dens myndighedsområde, undtagen til ISAF sejladser eller når en inter-national jury er udpeget af ISAF i henhold til regel 89.2(b).