Tillæg H:
VEJNING AF BEKLÆDNING OG UDSTYR

Se regel 43. Dette Tillæg kan ikke ændres af sejladsbestemmelserne
eller af en national myndigheds forskrifter.

H1 De dele af beklædning og udstyr, som skal vejes, skal ophænges på et stativ. Efter at være blevet gennemvædet i vand, skal genstandene hænge frit til afdrypning i ét minut før de vejes. Stativet skal være sådan indrettet, at de genstande som vejes, hænger som på almindelige tøjbøjler, således at vand frit kan løbe fra. Lommer med drænhuller, der ikke kan lukkes, skal være tomme, mens lommer eller dele af udstyret, der kan indeholde vand, skal være fyldte.

H2 Når den målte vægt overskrider den tilladte, må deltageren ændre ophængningen af genstandene på stativet, og udstyrskontrollanten eller måleren skal igen gennemvæde og veje dem. Dette kan gentages én gang mere, hvis vægten fortsat overskrider det tilladte.

H3 En deltager, som bærer tørdragt, kan vælge en anden vejemetode:

(a) Tørdragten samt beklædning og udstyr, som bæres uden på tørdragten, vejes som beskrevet ovenfor.

(b) Beklædning, som bæres under tørdragten, skal vejes som den blev båret mens der blev kapsejlet, uden at vand får lov at løbe fra.

(c) De to vægte skal lægges sammen.