Tillæg K
SKABELON FOR INDBYDELSEE

Arrangører kan finde og downloade dokumenter til brug for udarbejdelse af indbydelser på www.sejlsport.dk. Det drejer sig om:
- DS Skabelon for indbydelse
- ISAF’s engelsksprogede appendix K
- DS’ engelsksprogede skabelon for indbydelse
- Konkrete eksempler på indbydelser
Skabelon til indbydelse findes på www.sejlsport.dk