Tillæg L :
SKABELON FOR SEJLADSBESTEMMELSER

Arrangører kan finde og downloade dokumenter til brug for udarbejdelse af sejladsbestemmelserne på www.sejlsport.dk. Det drejer sig om:
- DS’ Skabelon for sejladsbestemmelser
- ISAF’s engelsksprogede appendix L og LE
- DS’ engelsksprogede skabelon for Sailing instructions
(inkl. oversættelse af de relevante SKSF og DS forskrifter)
- Konkrete eksempler på sejladsbestemmelser
Skabelon til sejlbestemmelser findes på www.sejlsport.dk