Mærke

En genstand, som sejladsbestemmelserne forlanger, at en båd skal passere på en bestemt side, og et fartøj underlagt kapsejladskomitéen omgivet af frit farvand, hvorfra startlinien eller mållinien udgår. En ankerline eller en genstand, der midlertidigt eller tilfældigt er fastgjort til et mærke, er ikke en del af dette.