Hindring

En genstand, som en bad ikke vil kunne passere uden at foretage en vasentlig kursandring, hvis den styrede direkte pa genstanden og var en af dens skroglangder fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert pa den ene side, og et omrade udpeget som sadant i sejladsbestemmelserne, er ogsa hindringer. Imidlertid er en kapsejlende bad ikke en hindring for andre bade, medmindre de skal holde klar af den eller, nar regel 22 galder, undga den. Et fartoj som er let, herunder en kapsejlende bad, er aldrig en fortsat hindring.