Klar agter og klar foran; overlap

En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten for en linie trukket tværs fra det agterste punkt på den anden båds skrog og udstyr i normal position. Den anden båd er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er klar agter. Imidlertid overlapper de også, når en båd mellem dem overlapper dem begge. Disse udtryk gælder altid for både på samme halse. De gælder ikke for både på modsatte halser, medmindre regel 18 gælder eller begge både sejler en kurs mere end 90 grader fra den sande vindretning.